DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI

Dokumen Sumber Rekod Perakaunan

Kekuatan
Kemahiran
Dokumen Sumber
Pengecaman Dokumen
Teknik Menjawab soalan
Tip SPM
Kesilapan Pelajar
Latihan

 


1. KEKUATAN

(i) Mungkin keluar dalam SPM setiap tahun.

(ii) Peruntukan markah antara 28 hingga 30 markah.

2. KEMAHIRAN

 1. Lima Akaun Asas (Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil & Belanja)

(ii) Kitaran Perakaunan

 • Pengecaman Dokumen Sumber.
 • Catatan dalam Buku Catatan Pertama.
 • Posting ke Lejar.
 • Penyediaan Imbangan Duga.

3. DOKUMEN SUMBER

(i) Invois (Secara Kredit )

Terima Invois Keluarkan Invois
 • Belian barang niaga secara kredit.(JB)
 • Belanja secara kredit.(JA)
 • Jual Beli Aset secara kredit.(JA)
 • Beli Aset secara kredit.(JA)]
 • Jualan barang niaga secara kredit.(JJ)
 • Hasil secara kredit.(JA)

(ii) Resit Rasmi (Melibatkan Tunai @ Bank : Buku Tunai)

Terima Keluarkan
 • Bayar hutang kepada pemiutang.(BT)
 • Bayaran perkhidmatan / Belanja.(BT)
 • Jualan barang niaga secara tunai.(BT)
 • Belian barang niaga secara tunai.(BT)
 • Penghutang bayar hutang.(BT)
 • Bayaran perkhidmatan @ Hasil.(BT)

(iii) Bil Tunai (Secara Tunai)

Terima Keluarkan
 • Beli barang niaga secara tunai.(BT)
 • Jual barang niaga secara tunai.(BT)
 • Beli aset secara tunai.(BT)
 • Jual aset secara tunai.(BT)

(iv) Nota Debit (Hutang Bertambah)

Terima Keluarkan
Pembetulan kesilapan dalam invois daripada pemiutang : (JB)
 • harga terkurang catat
 • Kuantiti terkurang catat
 • angkutan terlupa caj.
Pembetulan kesilapan dalam invois kepada penghutang : (JJ)
 • harga terkurang catat
 • Kuantiti terkurang catat
 • angkutan terlupa caj.

(v) Nota Kredit (Hutang Berkurangan)

Terima Keluarkan
Pulangan barang niaga kepada pembekal / pemiutang. (JPB) Pulangan barang niaga oleh pelanggan / penghutang. (JPJ)

(vi) Baucer Pembayaran (BT)

(vii) Memo (Kegunaan Dalaman )

(viii) Slip/Borang Wang Masuk (Catatan kontra : BT)

(ix) Keratan Cek (BT)

(x) Slip Pendaftaran Tunai (BT)

Terima Keluarkan
Belian secara tunai. Jualan secara tunai.

(xi) Slip Kad Kredit (BT)

Terima Keluarkan
Belian secara tunai. Jualan secara tunai.

 

4. PENGECAMAN DOKUMEN

(i) Andaikan anda sebagai :

(ii) Daripada ARAHAN soalan kenal pasti :

(iii) Daripada DOKUMEN kenal pasti :

 

5. TEKNIK MENJAWAB SOALAN

(i) Baca soalan dengan teliti dan kenal pastikan :

(ii) Rujuk kepada lampiran bagi pengecaman dokumen.

(iii) Markah akan diberikan apabila Tarikh, Butir dan Amaun betul.

(iv) Sediakan Imbangan Duga berdasarkan baki-baki akaun yang anda perolehi, walaupun difikirkan jawapan anda itu salah.

 

6. TIP SPM

(i) Urusniaga Secara

(ii) Dokumen Terlibat :

(iii) Diskaun Diberi @ Diskaun Diterima

 

7. KESILAPAN YANG BIASA DILAKUKAN

(i) Tidak menulis tarikh pada jurnal.

(ii) Tidak membuat keterangan pada Jurnal Am.

(iii) Terlupa tutup Jurnal Khas.

(iv) Terlupa menulis tarikh akhir bulan apabila menutup Jurnal Khas.

(v) Butiran dalan Jurnal Pulangan Jualan dicatat dan Jurnal Pulangan Belian dan sebaliknya.

(vi) Tidak membuat Imbangan Duga kerana angka dalam lejar difikirkan salah.

 

LATIHAN

1. Berdasarkan jadual yang diberi, namakan jenis dokumen perniagaan yang digunakan dalam urusniaga-urusniaga yang berikut :

No. Urusniaga Jenis Dokumen
(a) Dokumen ini dikirimkan kepada pembeli oleh penjual bersama-sama dengan barang niaga yang dibekalkan.  
(b) Dokumen yang disediakan oleh pembeli untuk memesan barang niaga daripada penjual.  
(c) Dokumen ini digunakan apabila barang niaga dipulangkan oleh pembeli kepada penjual.  
(d) Dokumen yang dijadikan rekod dan bukti bagi pembayaran yang telah dibuat.  
(e) Dokumen yang dikeluarkan oleh penjual sebagai pengakuan penerimaan bayaran.  
(f) Dokumen ini disediakan oleh penjual untuk dikirimkan kepada pembeli apabila berlakunya jualan barang-barang secara kredit.  

[Kekuatan][Kemahiran][Dokumen Sumber][Pengecaman Dokumen][Teknik Menjawab Soalan][Tip SPM][Kesilapan Pelajar][Latihan]