Analisis Peperiksaan Tahun Lepas

Berikut adalah analisis Kertas 2 Peperiksaan Prinsip Perakaunan bagi tahun 1993 hingga 2007

 

Tajuk

93

94

95

96

97

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Dokumen Perniagaan

S1

S1

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1
Penyata Pendapatan dan KKK S2   S2     S2 S2 S2     S2        
Akaun Penamat                               
Lembaran Kerja  

S2

 

S2

        S2 S2          
Pembetulan Kesilapan

S4

                           
Akaun Kawalan

S6

        S4                    
Penyata Pendapatan Perkongsian  

 

   

S2

            S2 S2 S2 S2
Penubuhan Perkongsian  

 

 

S3

 

  S4   S3 S5          
Pembubaran Perkongsian   S3       S3   S3     S4   S5    
Akaun Syarikat  

S6

          S5a          S4 S4  
Akaun Pengeluaran  

S5

   

S4

    S4    S4 S5 S5 S3    
Titik Pulang Modal (TPM)

S5

   

S6

    S5     S6         S6  
Akaun Kelab/Persatuan    

S3

    S4 S3       S3   S6   S5
Rekod Tak Lengkap

S3

S4

  S4         S5 S6         S6
Belanjawan Tunai    

S4

 

S3

        S3   S3     S4
Penyata Penyesuaian Bank      

S5

  S5 S6   S4         S3  
Buku Tunai Runcit              

S6

             
Tafsiran Penyata Kewangan           S6   S5b       S6 S6   S5  
Pelarasan Pada Tarikh Imbangan    

S5

 

S6

                    S3
Persamaan Perakaunan/KKK    

S6

 

S5

                S4      
Penggunaan Komputer Dlm Perakaunan                                 

 

MNY's Online      /narzuki