New Page 2

 

Format Kertas Peperiksaan SPM 2004

Kertas peperiksaan mata pelajaran ini mengandungi 2 kertas.  Kertas 1 merupakan soalan berbentuk objektif.  Ianya mengandungi 40 soalan dan diperuntukan masa selama 1 jam 15 minit untuk menjawabnya.

Kertas 2 pula mengemukakan soalan berbentuk subjektif yang mengambil masa selama 2 jam 30 minit.  Ianya mengandungi dua bahagian.  Bahagian I mengandungi 4 soalan yang wajib jawab.  Bahagian II merupakan soalan pilihan, dimana calon hendaklah memilih 1 daripada 2 soalan yang dikemukakan.

Kertas ini menuntut kekemasan, ketepatan dan kecekapan calon dalam menyelesaikan pelbagai bentuk masalah dalam bidang perakaunan yang mereka pelajari selama dua tahun.

 

MNY's Online      /narzuki