New Page 2

 

Kelemahan-Kelemahan Umum Pelajar

Beberapa kelemahan atau kesalahan umum calon di dalam peperiksaan kertas Prinsip Akaun yang telah dikenal pasti. Antaranya ialah:

 1. Menjawab soalan dengan terlalu gopoh.
 2. Tidak memahami kehendak/tugasan soalan terutamanya bagi pelarasan.
 3. Cuai dalam membuat pengiraan.
 4. Tidak dapat menguasai format akaun yang betul.
 5. Tidak mempunyai kaedah penyelesaian yang sistematik dan teratur.
 6. Lemah dalam kemahiran mengira dengan cepat.
 7. Tidak menjawab mengikut kehendak soalan.
 8. Kurang membuat latihan/latih tubi yang mencukupi.
 9. Membuang masa atau tidak pandai merancang dan mengagihkan masa mengikut kehendak soalan dan peruntukan markah.
 10. Tidak berkebolehan menggunakan maklumat dan butir-butir yang disediakan di dalam soalan dengan teliti.
 11. Tulisan tidak kemas dan sukar dibaca. Angka-angka tidak ditulis dengan jelas.
 12. Catatan-catatan dalam jurnal dan lejar tidak dibuat dengan teratur.

MNY's Online      /narzuki