New Page 2

 

Strategi Menjawab Soalan

Berikut adalah beberapa strategi menjawab  yang boleh digunakan bagi soalan Prinsip Akaun. Antaranya ialah:

 1. Calon-calon hendaklah memulakan jawapan bagi setiap soalan pada halaman/muka surat yang baru.

 2. Calon juga hendaklah menulis degan jelas nombor soalan yang dijawab.
 3. Susun kertas jawapan anda mengikut urutan kertas soalan setelah selesai menjawab.
 4. Gunakan kertas jawapan yang dibekalkan mengikut kesesuaian soalan.
 5. Jangan gopoh ketika membuat pengiraan.
 6. Susun akaun-akaun yang dibuat dengan sempurna supaya memudahkan sistem catatan bergu dibuat.
 7. Untuk mengelakkan pembaziran masa, jawab soalan yang difikirkan mudah terlebih dahulu.
 8. Peruntkkan masa bagi menjawab sesuatu soalan hendaklah sesuai dengan peruntuk markah bagi soalan berkenaan.
 9. Calon hendaklah menulis angka giliran dan nombor kad pengenalan di setiap helaian kertas jawapan yang digunakan.
 10. Semak semula semua kerja, jika masa mengizinkan.
 11. Calon-calon dinasihatkan supaya membaca dan memahami semua arahan di muka hadapan kertas soalan.
 12. Sebelum menghadapi peperiksaan calon-calon dinasihatkan supaya selalu membuat banyak latihan dengan merujuk kepada soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun lepas.
 13. Dengan cara ini diharap dapat meningkatkan kecekapan, kemahiran dan ketepatan ketika menjawab soalan.

MNY's Online      /narzuki