PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN DENGAN PELARASAN

Penyata Kewangan Dengan Pelarasan

Penyediaan Penyata Kewangan
Pelarasan Untuk Penyata Kewangan
Penyata Kewangan Dengan Pelarasan
Penyediaan Lembaran Kerja

 


1.  Penyediaan Penyata Kewangan

Kemahiran Asas

(i) Kitaran Perakaunan

(ii) Kedudukan ALEHB (Debit dan Kredit)

(iii) Format

 • Bentuk “T”
 • Asingkan
 • Gabungkan
 • Penyata
 • Penyata Pendapatan
 • Kunci Kira-kira
 • Lembaran Kerja
 • (iv)  Tanda P atau K dan kenal pasti HO, BO, HL, BL, KA, KL dan KE.

  (v)   Sediakan dalam bentuk “ T “(Kemahiran Asas)

  (vi)  Sediakan dalam bentuk Penyata.

  Teknik Menjawab

  1. Tandakan P @ K
  2. Sediakan PP dan KKK.

  Perhatian : Penolakan Markah

  1. Salah Format ( Penyata Pendapatan -3markah & KKK - 2 markah)

   

  2.  Pelarasan Untuk Penyata Kewangan

  Prinsip Asas :

  1. Tempoh Perakaunan
  2. Pemadanan hasil dan Belanja.

  Teknik Menjawab

  (i) Akaun yang terlibat

  (ii) Akaun Dt. & Akaun Kt.

  (iii) Tandakan P @ K

  Pelarasan

  1. Stok Akhir (TAKAP)
  1. Stok Akhir Alat Tulis
  1. Belanja Terakru (Belum Bayar)
  1. Belanja Terdahulu
  1. Hasil Terakru (Belum Terima)
  1. Hasil Terdahulu
  1. Susutnilai dan Peruntukan Susutnilai
   1. Kaedah Ansuran Tetap / Garis Lurus
   2. Kaedah Baki Berkurangan.

  Pengiraan :

  a. k % X Aset Tetap (Kos) (Jika Ansuran Tetap)

  b. k % X [Aset Tetap(Kos) – PSN(dalam ID) ] (Baki Berkurangan)

  Perekodan :

  1. Hutang lapuk dihapuskan
  1. Peruntukan Hutang Ragu
   1. Baru wujud (HR/PHR)(Debit)
   2. Pertambahan PHR(Debit)
   3. Pengurangan PHR(Kredit)

  Pengiraan :

  a. k % X Penghutang (tiada hutang lapuk dalam MT)

  b. k % X (Penghutang – Hutang Lapuk) (hutang lapuk dalam MT)

  Perekodan :

    Wujud Tambah Kurang  

  PHR Asal

  0

  100

  300

   

  Kiraan

  200

  200

  200

  Kunci Kira-kira (-AT/Dt)

  Tambah / Kurang PHR

  +200

  Dt.

  +100

  Dt.

  -100

  Kt.

  Penyata Pendapatan

   

  3.  Penyata Kewangan Dengan Pelarasan

  Kemahiran Asas

  Teknik Menjawab

  1. Baca soalan keseluruhan.
  1. Maklumat Tambahan
  1. Jika TIADA dalam ID. ------ Langkah seterusnya.
  2. Jika ADA dalam ID
  • Kira (seperti jadual dibawah)
  • Ubah dalam ID
  • Potong dalam MT.

  MT

  ID

  Kesan

  Baki Akhir (Ikut ID)

  Dt

  Dt

  +

  Dt

  Dt

  Kt

  -

  Kt

  Kt

  Dt

  -

  Dt

  Kt

  Kt

  +

  Kt

  1. Sediakan Format PP dan KKK pada helaian berasingan.
  2. Lengkapkan PP dan KKK (serentak) bagi akaun-akaun dalam ID dan MT secata berturutan.
  1. Untung/Rugi Bersih dari PP hendaklah dimasukkan ke KKK (angka sendiri).

  Soalan Pengabungjalinan / Kemahiran Berfikir

  1. Penyata Kewangan dengan Pelarasan bagi Keempunyaan Tunggal (Biasa).
  2. Penyata Kewangan dengan Pelarasan bagi Perkongsian.
  3. Penyata Kewangan dengan Pelarasan bagi Syarikat Berhad.
  4. Penyata Kewangan dengan Pelarasan + Pembetulan Kesilapan(Akaun Tergantung).
  5. Penyata Kewangan dengan Pelarasan bagi Pengeluaran.

  Perhatian : Penolakan Markah

  (i) Salah Format ( Penyata Pendapatan -3markah & KKK - 2 markah)

  (ii) Butiran Asing ( - 1 markah)

  (iii) Pengiraan : Contoh

  Gaji

  5200 – 400

  4800

  X

  Gaji

  5200 – Terakru 400

  4800

  X

  Gaji

  (5200 – 400)

  4800

  Betul

  Gaji

  (Nota 1)

  4800

  Betul

  4.  Penyediaan Lembaran Kerja

  Kemahiran Asas

  Teknik Menjawab

  1. Salin semula Imbangan Duga ke dalam Lembaran Kerja (ID).
  1. Pelarasan Maklumat Tambahan :
 • (i) Jika TIADA dalam ID. Buka Akaun berkenaan
 • (ii) Jika ADA dalam ID Lajur Pelarasan

 • [Penyediaan Penyata Kewangan][Pelarasan Untuk Penyata Kewangan][Penyata Kewangan Dengan Pelarasan][Penyediaan Lembaran Kerja]