1. Hujan Perolakan
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Klik butang "Semak" untuk menyemak jawapan anda. Klik butang "Pembayang" untuk mendapat bantuan. Markah anda akan ditolak sekiranya anda mendapatkan bantuan "Pembayang".