Laman Web Geografi Tingkatan Satu

Selamat datang

Laman web ini mula dibina dalam Bengkel Pembinaan Bahan Pengajaran & Pembelajaran Sekolah Bestari Akademiknet JPN Perak di Hotel Hillcity Ipoh pada 21-25 Nov.1999
Sila klik di sini  jika anda berada di dalam bingkai laman lain
 Laman web ini sesuai dengan paparan  800x600 pixels
Netscape4.6+ & IE5
Kemaskini 9 April 2001

TC