BENTUK MUKA BUMI MALAYSIA
BENTUK MUKA BUMI MALAYSIA
Latihan Padanan
 
Padankan soalan dengan jawapan yang tepat.
 
1. Gunung ____ adalah gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.
2. _____ merupakan dataran yang di kelilingi oleh laut
3. Tanah pamah yang luas di Sabah adalah di sekitar Sungai ______
4. Sebahagian besar dataran di pantai timur Sabah tidak sesuai untuk kegiatan pertanian kerana _____
5. ______ terbentuk dari batu-batan lembut dan dihakis oleh ombak.
6. Dataran yang subur adalah penting untuk kegiatan _____.
7. Kemuncak yang tertinggi di banjaran dikenali sebagai _____.
8. _____ adalah kawasan yang subur di tanah pamah.
9. Teluk _____ terletak di negeri Johor.
10. Dataran yang dipenuhi air dan ditumbuhi pokok bakau.
Markah anda ialah