Johan Thor

"...att få sjunga ihop och möta

publiken är en lika stor glädje

varje gång..."

Johan Thor, ångmaskinsbas.

Made with Namu6