Skutan, Långholmen, 1979 Fångarne, Volkalisttävling, 1979 Sturebadet, 1979 Stureplan, 1979 Den första gång, 1981 Lammjam, Danderyds Gymnasium, 1982 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 I Hatt och Rock, Vasahallen, 1989 Det bästa ur I hatt och rock, Mosebacke 1991 Det bästa ur I hatt och rock, Mosebacke 1991 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Dykarbaren, Café Sandhamn 1/8 1992 Garant 9/1 1993 Garant 9/1 1993 Garant 9/1 1993 Garant 9/1 1993 Funkis 1994 Funkis 1994 Funkis 1994 Funkis 1994 Funkis 1994 Funkis 1994 Funkis 1994 Funkis 1994 Orsayran -96 Orsayran -96 Orsayran -96 Orsayran -96 Djursholms Kapells 100-årsjubileum -98 Djursholms Kapells 100-årsjubileum -98 Djursholms Kapells 100-årsjubileum -98 Djursholms Kapells 100-årsjubileum -98 Djursholms Kapells 100-årsjubileum -98 Vasahallenweb 1999 Hannas Krog 8/3 2003 Hannas Krog 8/3 2003 Hannas Krog 8/3 2003 Hannas Krog 8/3 2003