"...musiken innehåller en kraft som nästan
ingen människa kan förstå den fulla
betydelsen av...".

Dan Edwall, Armanitenor.