"...musik är som bubbelvatten - den kan få en att
hoppa och spritta; kan väl kyld ge gåshud men också
vara fullkomligt smaklös och intetsägande..."

Jens Reutercrona, naturtenor.