Tjoflöjters

Ur Nordisk Familjebok

Johan Groths Förlag 1989

Tjoflöjters, sång- och i viss mån, dansgrupp lika känd för sina särpräglade musikaliska nytolkningar av kända verk som sina egenhändigt skrivna och bearbetade texter. T. framför företrädesvis sina stycken à capella T. består av Dan Edwall, Per Landin, Jens Reutercrona, Magnus Svanfeldt, Johan Thor, och Torsten Örtengren. Under de första åren var Lars Lundell medlem, han övergick sedemera till att spela i Smooking (se detta ord). Dessutom har några andra goda sångare vid enstaka tillfällen ersatt någon frånvarande medlem.

T:s framträdanden karakteriseras ej i förstone av en djupt känd känsla för livets mörka och allvarliga sidor utan så mycket mer av en genuin vilja att underhålla och glädja åhörarna. Emellertid saknas icke medkänsla och insikt i tidens frågor vilket framskymtar i ”Lammjam” där man inte bara antyder drömmar om ett vänligare jordbruk utan även om en större gemenskap över gränserna. I ”Lammjam” märks även att gruppen tagit intryck av såväl rysk som israelisk folkmusik. Även i ”Flickan i Havanna” och ”Släpp fångarne loss” framskymtar T:s sympati för de svaga och utsatta i samhället. Fram mot mitten av 1980-talet märks dock en viss resignation i och med att T. konstaterar att ”Sån’t é livet” men T. återfann snart sitt starka engagemang för människan och hennes dröm och förhoppningar i det högteknologiska postindustriella samhället vilket tydligt framskymtar i texten ”Johansson”.

T:s hittills framförda verk (plats och år där verket framfördes f.f.g inom parentes) är ”Tvålen” (Långholmen 1979), ”Släpp fångarne loss” (Vokalisttävlingen 1979) ”Hvila vid denna källa” (Vokalisttävlingen 1980), ”Grodorna” (Kassettband till Torsten i USA julen 1980), ”Den första gång" (Vokalisttävlingen 1981) ,”Lammjam (Vokalisttävlingen 1982), ”Flickan i Havanna” (Mosebacke 1983), ”Byxorna” (1983), ”Sån’t é ‚ livet” (1985), ”Johansson” (Mosebacke 1987).

Verken har, förutom på ovan nämnda platser, framförts på bl a Nobelfestens efterkör 1988, Svenska Medicinarklubben Thorax (Helsingfors), Malmö nation (Lund), Ekonomföreningen (SUS, Stockholm), Handelshögskolans Studentkår Stockholm), Medicinska Föreningen (Stockholm) Odontologiska föreningens dammiddag (Stockholm) [Johan Thors rock lär fortfarande vara sönderriven reds. anm.] Tekniska Högskolans Studentkår (Stockholm), Göteborgs nation (Uppsala) Smålands nation (Uppsala), Café Sandhamn Dykarbaren (Sandhamn), Atlasresors hotell (San Augustine Kanarieöarna, tillsammans med Charlie Norman), Engelen (Gamla Stan), Bäverland (Karlstad) samt i Sälen och Åre och vid invigningen av Eneby Torg (tillsammans med Ulf Elving). T. har även framträtt i televisionen vid några tillfällen (Sky Channel och Nordic Channel). Utöver dessa mer eller mindre officiella sammanhang har T. framträtt ett otal firmafester studentfester, X-öl bröllop samt 50- och andra årsfester.