"...alla människor kan och har rätt att få sjunga.
Detta gäller oavsett vad oförstående musiklärare
en gång har sagt...".

Magnus Svanfeldt, Sveningvarsbaryton.